“Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải – Lấp lánh bụi vàng – Phần 2

Giữa lúc cuộc kháng chiến đang diễn ra ác liệt, anh đã tình nguyện đăng ký đi đánh Mỹ. Trong số 660 thanh niên ưu tú của Hà Nội lên đường cùng Dũng năm ấy bây giờ còn khoảng chừng trên dưới... Read More | Share it now!

“Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải – Lấp lánh bụi vàng – Phần 1

Nhà văn Nguyễn Khải để lại dấu ấn tượng lòng đọc giả với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng như Tầm nhìn xa (1963) với nhân vật Tuy Kiền. Truyện ngắn mùa lạc (1960) với nhân vật Chị Đào mà... Read More | Share it now!