Rút đi anh rút đi anh, Từ từ rút nhẹ đừng nhanh quá mà, Rút cho em bịp người ta, Xong rồi quay lại vào nhà

Rút đi anh rút đi anh Từ từ rút nhẹ đừng nhanh quá mà Rút cho em bịp người ta Xong rồi quay lại vào nhà…ta chơiRút đi anh rút đi anh Từ từ rút nhẹ đừng nhanh quá mà Rút cho em bịp người ta Xong... Read More | Share it now!

Không có những câu vớ vẩn như : Còn cái lq cũng đánh

Không có những câu vớ vẩn như : Còn cái lq cũng đánh… Nên họ thống nhất hòa bình cho dân tộc bình yên, nhân dân vui đoàn tụ, đất nước phát triển. (Ai cũng biết cái lq là giề rồi) 😀 ... Read More | Share it now!

Đùa chứ đồng chí thủ môn dự bị , Nguyễn Văn Hoàng này còn đẹp zai hơn cả “anh chồng quốc dân” Bùi Tiến Dũng các…

Đùa chứ đồng chí thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng này còn đẹp zai hơn cả “anh chồng quốc dân” Bùi Tiến Dũng các mẹ ạ. Lứa U23 này được cả tài sắc và đức các mẹ ơi.?????? ... Read More | Share it now!

“Chasidy kết luận, hãy luôn yêu thương người yêu dấu của mình khi còn có cơ hội, “bởi không ai biết, ngày mai sẽ…

“Chasidy kết luận, hãy luôn yêu thương người yêu dấu của mình khi còn có cơ hội, “bởi không ai biết, ngày mai sẽ đem đến hoặc lấy đi của ta điều gì”… ... Read More | Share it now!

Các anh chị em đang âm mưu để giúp cho nhiều gia đình Việt Nam có thật nhiều con em trở thành công dân toàn cầu tại…

Các anh chị em đang âm mưu để giúp cho nhiều gia đình Việt Nam có thật nhiều con em trở thành công dân toàn cầu tại Laureate International Universities đặc biệt tại Torrens University Australia và Stamford... Read More | Share it now!

Cuối tuần, tiếp tục chạy sô ích nước lợi nhà để giúp thêm nhiều con em Việt Nam trở thành công dân toàn cầu

Cuối tuần, tiếp tục chạy sô ích nước lợi nhà để giúp thêm nhiều con em Việt Nam trở thành công dân toàn cầu. Ai ủng hộ sự nghiệp này cho Chương trái tim đỏ thắm nhé ❤❤❤???. Cảm ơn các... Read More | Share it now!