7 Habits for Highly Effective People SÁCH

7 Habits for Highly Effective People (SÁCH).
3 THÓI QUEN THÀNH CÔNG CÁ NHÂN.
– THÓI QUEN SỐ 1: Làm chủ Chính mình
Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì những điều không thể.
– THÓI QUEN SỐ 2: Bắt đầu bằng Đích đến
Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.
– THÓI QUEN SỐ 3: Ưu tiên Điều quan trọng
Sắp xếp ưu tiên và tiến tới những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì liên tục phản ứng với những điều cấp bách.
3 THÓI QUEN THÀNH CÔNG TẬP THỂ
– THÓI QUEN SỐ 4: Tư duy cùng thắng
Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.
– THÓI QUEN SỐ 5: Thấu hiểu rồi Được hiểu
Tạo ảnh hưởng tới những người khác bằng việc xây dựng một sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.
– THÓI QUEN SỐ 6: Hợp tác cộng sinh
Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/khác biệt và thỏa mãn các bên liên quan.
1 THÓI QUEN RÈN MỚI
– THÓI QUEN SỐ 7: Rèn mới bản thân
Thúc đẩy động cơ, năng lượng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.
P/S: Một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời.^^ Ai không thay đổi thì đọc cho vui.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *