Con sói đầu đàn mở được một con đường con đường đó có thể không hề thẳng nhưng có thể để tập thể đi lại dễ dàng nhưng nó sẽ không nói cho tập thể biết mở con đường này gian khổ thế nào mệt thế nào Nhìn thấy bức ảnh này đột nhiên thấy cảm động trong lúc bạn cảm thấy mệt mỏi khó khăn thậm chí chán nản xin hãy nhìn về người đã mở đường thời khắc khi con sói đầu đàn mạo hiểm tiến lên và khai phá hãy cùng người đi cùng đem tất cả lời oán trách tiêu cực bỏ vào hư không vì tất cả những gì con sói đầu dàn phải chịu đựng gấp nhiều lần những gì người đi cùng phải chịu

Con sói đầu đàn mở được một con đường, con đường đó có thể không hề thẳng, nhưng có thể để tập thể đi lại dễ dàng, nhưng nó sẽ không nói cho tập thể biết mở con đường này gian khổ thế nào, mệt thế nào. Nhìn thấy bức ảnh này đột nhiên thấy cảm động, trong lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn thậm chí chán nản, xin hãy nhìn về người đã mở đường, thời khắc khi con sói đầu đàn mạo hiểm tiến lên và khai phá, hãy cùng người đi cùng đem tất cả lời oán trách, tiêu cực bỏ vào hư không, vì tất cả những gì con sói đầu dàn phải chịu đựng gấp nhiều lần những gì người đi cùng phải chịu…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *