Đây không phải tuyển tập truyện ngắn mà chỉ là những câu chuyện về những người bạn thân của mình thời sinh viên ở Ý Mình sẽ gọi tên nhân vật theo tính cách hoặc theo nghề nghiệp của họ

Đây không phải tuyển tập truyện ngắn, mà chỉ là những câu chuyện về những người bạn thân của mình thời sinh viên ở Ý. Mình sẽ gọi tên nhân vật theo tính cách hoặc theo nghề nghiệp của họ.
1. THÔNG THÁI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212116569812528&set=a.10212116569332516&type=3
2. CÔNG TỬ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212121677580219&set=a.10212116569332516.1073741964.1323898279&type=3
3. CÔNG TỬ TRẢ THÙ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212128944601890&set=a.10212116569332516.1073741964.1323898279&type=3
4. BÁC SĨ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212136597433206&set=a.10212116569332516.1073741964.1323898279&type=3
5. BÁC SĨ (tiếp theo)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212148604253369&set=a.10212116569332516.1073741964.1323898279&type=3
6. MÌNH https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212155165377393&set=a.10212116569332516.1073741964.1323898279&type=3
7. CUỘC PHIÊU LƯU MẠO HIỂM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212162300715772&set=a.10212116569332516&type=3
8. BÁ TƯỚC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212167875575140&set=a.10212116569332516&type=3
9. SỢ ĐỘ CAO
https://www.facebook.com/1323898279/posts/10212173189987997/
10. ME BEFORE YOU
https://www.facebook.com/1323898279/posts/10212177030644011/
11. ME BEFORE YOU (tiếp theo)
https://www.facebook.com/1323898279/posts/10212185256689657/

2 thoughts on “Đây không phải tuyển tập truyện ngắn mà chỉ là những câu chuyện về những người bạn thân của mình thời sinh viên ở Ý Mình sẽ gọi tên nhân vật theo tính cách hoặc theo nghề nghiệp của họ”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *