Tối nay quán cơm chay xã hội cường béo đến thăm lớp học phổ cập văn hóa trường hồng đức phường 14 quận 8 tphcm lớp học trọn vẹn có mười mấy e như đu các lớp đâ sô các em bị thiểu não vă hoành cảnh khó khăn Cường béo tặng tập và viết 200 cuốn tập trắng và 100 cây viết bi chương trình thành công mỹ mãn

Tối nay quán cơm chay xã hội cường béo đến thăm lớp học phổ cập văn hóa trường hồng đức phường 14 quận 8 tphcm lớp học trọn vẹn có mười mấy e như đu các lớp đâ sô các em bị thiểu não vă hoành cảnh khó khăn…
Cường béo tặng tập và viết 200 cuốn tập trắng và 100 cây viết bi chương trình thành công mỹ mãn.
Cường béo cam on một em gái tài trợ 200 cuốn tập va 100 cây viết bi …….

2 thoughts on “Tối nay quán cơm chay xã hội cường béo đến thăm lớp học phổ cập văn hóa trường hồng đức phường 14 quận 8 tphcm lớp học trọn vẹn có mười mấy e như đu các lớp đâ sô các em bị thiểu não vă hoành cảnh khó khăn Cường béo tặng tập và viết 200 cuốn tập trắng và 100 cây viết bi chương trình thành công mỹ mãn”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *